Privacybeleid

Privacyverklaring en cookies
Op deze pagina vind je de privacyverklaring van Missfeelgood. Je vindt hier informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, de doelen en grondslagen voor die verwerking, bewaartermijnen, met welke derden wij je gegevens delen of kunnen delen, cookies, beveiliging en hoe je een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van je gegevens kunt doen.

Privacyverklaring Missfeelgood
Missfeelgood is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Missfeelgood

Marnixstraat 111 C, 1015 VH Amsterdam

https://missfeelgood.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Missfeelgood verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens het afnemen van onze diensten, zoals het pre-assessment en de coachingsessies.
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer bij het voldoen van de factuur

Waarom is dat nodig?
Missfeelgood heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je persoonlijk zo goed mogelijk te kunnen helpen. In de meeste gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Missfeelgood verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerkingsgrondslag uitvoering van een overeenkomst:
– Afhandelen van jouw betaling
– Om je persoonlijk zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Verwerkingsgrondslag toestemming:
– Missfeelgood analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie en diensten te optimaliseren.

Geautomatiseerde besluitvorming
– Missfeelgood neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Missfeelgood bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw persoonsgegevens 1 jaar na beëindiging van het traject. Wij bewaren jouw factuur 7 jaar na beëindiging van het traject om aan de verplichting van de belastingdienst te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Missfeelgood slaat jouw persoonsgegevens versleuteld op en deelt deze versleutelde persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Missfeelgood blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Missfeelgood jouw persoonsgegevens verstrekken aan andere derden. Dit laatste doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Betalingen aan Missfeelgood worden verwerkt door Knab Bank.
Een kopie (backup) van jouw persoonsgegevens wordt versleuteld opgeslagen.
Cookies op de website worden verzorgd door Google. Zie volgende paragraaf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Missfeelgood gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Missfeelgood gebruikt cookies met een functionele en technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden
Delen van gegevens vanuit Analytics met Google is uitgeschakeld. Het IP-adres wordt gemaskeerd en we hebben een verwerkersovereenkomst met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Contact.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Missfeelgood zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Missfeelgood wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Missfeelgood neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Contact

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door
Missfeelgood, dan kun je contact opnemen via makeme@missfeelgood.nl Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.