Missfeelgood

Disclaimer

Algemeen

Ik besteed mijn uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie je bent of enig informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij ik informatie van je nodig heb om bijvoorbeeld met je te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.

Ik streef ernaar je te allen tijde te laten weten voordat ik persoonlijke informatie via internet verzamel.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken je gegevens uit mijn bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ik span me in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Missfeelgood aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt niet door mij onderzocht of geanalyseerd. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige websites die gelinkt zijn aan mijn website.

Aller informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website en kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. 

Wijzingen en typefouten worden voorbehouden.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Ik span mij in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Jolanda Nieuwenhuizen, eigenaar van Missfeelgood of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Jolanda Nieuwenhuizen van Missfeelgood. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Jolanda Nieuwenhuizen.

1 mei 2018

5 tips die iedere vrouw wil weten